viewing paste Unknown #54736 | Text

Posted on the
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã mở 12 tài khoản để tiếp nhận tiền ủng hộ
06/06/2021 19:15
(TBTCO) - Báo cáo từ Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19, đến nay, quỹ đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR để tiếp nhận tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân.
Vắc xin Covid 19
Ảnh TL minh họa
Cụ thể, ngày 28/5/2021, tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).
 
Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR).
 
Ngày 4/6/2021: Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).
 
Ngày 5/6/2021: Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) 3 tài khoản tiếp nhận tại trong nước và nước ngoài: 686868(VND); 686868 (USD) và 686868 (EUR).
 
Tính đến thời điểm 17 giờ ngày 6/6/2021, các tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp với tổng giá trị là 1.299 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi ra VND) và 4.367,66 tỷ đồng nhà tài trợ đã cam kết nhưng chưa chuyển tiền (Tổng số: 5.666,66 tỷ đồng).
 
Ban quản lý Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 cũng cho biết, thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 Việt Nam, hàng ngày, quỹ sẽ công khai số dư quỹ và danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ cho quỹ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và các phương tiện thông tin đại chúng.
Viewed 424 times, submitted by Guest.