viewing paste Unknown #16056 | Text

Posted on the
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Roztržitý matematik tráví většinu svého času ve své malé pracovně na Karlíně. Po stole, po zemi, po stěnách a občas i po stropě se povalují nejrůznější papíry s nedokončenými výpočty, rozečtenými články a sem tam se objeví i seznam s nákupem nebo lísteček z čistírny. Není divu, že se matematikovi těžce pracuje, když neustále něco hledá...
 
Všechny matematikovy papíry (včetně obalů od svačiny) jsou očíslované. Matematik má také svůj odkládací systém, ve kterém leží všechny papíry v řadě za sebou. Když matematik nějaký papír použije, vyndá jej z řady, chvíli do něho údivně zírá mumlaje si pod vousy nesrozumitelné věci, načež tento papír položí na začátek řady (ostatní papíry se posunou). Na začátku matematikovy práce to šlo pěkně, neboť všechny papíry byly seřazeny podle čísel (1,2 ... N). Teď už jsou ale hodně přeházené a matematik nemůže najít ani svoji tramvajenku. Naštěstí si ještě pamatuje, kolikátý od začátku řady byl každý papír, se kterým pracoval. A v tomto okamžiku nastupujete do vzniklého chaosu vy, abyste matematika zachránili před jistou smrtí vyčerpáním.
 
Ve vstupním souboru papiry.in jsou na prvním řádku tři čísla N P K, kde 1 ≤ N ≤ 106 představuje počet papírů, 1 ≤ P ≤ 105 počet operací, které matematik udělal, a pro číslo K platí 1 ≤ K ≤ N. Na druhém řádku je posloupnost P čísel, kde každé číslo xi představuje i-tou operaci, při které matematik vzal xi-tý papír od začátku řady a posunul ho na první místo. Před započetím všech operací byly papíry seřazeny vzestupně od 1 do N.
 
Výstup uložte do souboru papiry.out tak, že na prvním řádku bude každé K-té z N čísel představujících permutaci dokumentů po provedení všech P operací. Jinak řečeno, bude tam číslo 1. dokumentu, pak číslo (K+1). dokumentu, pak číslo (2K+1). dokumentu atd., celkem tedy ceil(N/K) čísel.
 
Příklad:
papiry.in                      papiry.out
8 3 1                          3 5 1 2 4 6 7 8
5 1 4
 
papiry.in                      papiry.out
8 3 3                          3 2 7
5 1 4
Viewed 546 times, submitted by Guest.