viewing paste | Objective-C

Posted on the
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
Daily Reward 
 
 
1. ได้รับไอเท็มประจำวันทุกวัน ( ถ้ายิ่งออนมากวัน ยิ่งได้รับของประจำวันมากขึ้น และ อย่างอื่นๆอีกมากมาย ถ้าหากออนขาดกัน 2-3 วัน แล้วแต่กำหนด จะไปนับ 1 ใหม่ )
2. สามารถปรับโหมดรายละเอียดได้เช่น  โหมด 1: รับเฉพาะไอเท็ม 2: รับแคชพอยท์ 4: รับค่าประสบการณ์ต่างๆ 8: ได้รับบัพพิเศษ ในกรณีออนติดต่อกันเป็นเวลา ... . วัน
        (  หากต้องการมากกว่า 1 รายการ ให้นำ ค่าที่ต้องการมารวมกัน )
3. สามารถกำหนดบัพที่ต้องการได้  ออนกี่วัน ได้บัพอะไร กำหนดได้สูงสุด 32 บัพ
4. สามารถกำหนดได้รับไอเท็มประจำวันได้มากสุดถึง 128 วัน  ถ้าออนไลน์ติดกันทุกวัน  แต่ละ วัน สามารถกำหนด ไอเท็ม / พอย์ / ค่าประสบการณ์ / เงินเซนี ได้
Viewed 454 times, submitted by Guest.